AKCJA

„WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA… a robi się to TAK!” to wieloetapowa, trwająca do czerwca 2015 roku kampania społeczna, poświęcona problemowi uzależnienia od komputera i Internetu wśród młodzieży. Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji pod nazwą „Wyloguj się do życia”, która uświadamiała, że zagrożenie uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży staje się istotnym problemem społecznym.

Zadaniem startującej w tym roku kampanii jest pokazanie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci, przy jednoczesnym zachęceniu młodzieży do szukania alternatyw poza światem wirtualnym oraz łączenia jednego z drugim w konstruktywny i mądry sposób.

W tegorocznej edycji poza filmami z udziałem popularnych raperów i znanych piłkarzy, przewidziany jest także konkurs dla młodzieży na najlepszy pomysł aktywności poza siecią (start-up) oraz specjalne warsztaty online dla pedagogów, rodziców i opiekunów.

O PROJEKCIE

Projekt Wyloguj się do życia w 2013 roku był pierwszym w Polsce, który na tak dużą skalę zwracał uwagę na problem uzależnienia od sieci i komputera oraz zachęcał do częstszego uczestnictwa w prawdziwym świecie.

Cele projektu

 • Uświadomienie rosnącego zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu
 • Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czynników mających wpływ na rozwój uzależnienia
 • Zachęcenie osób w grupach ryzyka do szukania alternatyw wirtualnej rzeczywistości

W pierwszym etapie, skierowanym do jednej z najbardziej zagrożonych grup – uczniów gimnazjów, powstał film edukacyjny, który trafi do szkół w całej Polsce. Film był bazą do przeprowadzenia lekcji wychowawczej na temat uzależnienia od sieci i komputera oraz konkursu dla szkół na komiks inspirowany tą tematyką. Całość była na bieżąco konsultowana merytorycznie z psychoterapeutami i terapeutami uzależnień. Do udziału w projekcie udało się także zaangażować w charakterze Ambasadora jednego z najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych wśród młodych ludzi rapera – Wojtka Sokoła Sosnowskiego, co zwiększyło szansę na dotarcie do tak wymagającej grupy, jaką jest młodzież. Sokół był również współtwórcą koncepcji filmu i grał w nim jedną z ról.

Do udziału w tworzeniu scenariusza zaproszeni zostali także pisarz i dziennikarz - Jakub Żulczyk oraz zdobywca Fryderyka i nagrody za najlepszy scenariusz do teledysku grupy WWO „W aucie” - Kuba Łubniewski - w projekcie Wyloguj się do życia pełniący rolę reżysera i głównego operatora.

Fakty

Internet w życiu współczesnych nastolatków

0% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ma dziś dostęp do Internetu
w swoim domu *
0% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
spędza w Internecie nawet 4 do 5
godzin dziennie *
0% nastolatków w Polsce w wieku 11-16 lat
bez powodzenia próbuje mniej czasu spędzać w Internecie
Oznacza to, że straciło nad tym kontrolę**

Szkodliwy wpływ internetu na życie młodzieży

0% rodziców nastolatków w wieku 10 - 15 lat
boi się że ich dzieci uzależnią się
od Internetu ***
0% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
odpowiada, że zdarza im się być niewyspanym
z powodu długotrwałego korzystania z sieci *
0% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zaniedbuje przez Internet
domowe obowiązki *
0% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zaniedbuje naukę i otrzymuje gorsze stopnie
w skutek długiego surfowania online *
* Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 2013, Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2013
** Projekt EU Kids Online – Polskie Dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle danych dla UE (I edycja)
*** TNS Polska na zlecenie Orange Polska, 2013, Dzieci w Internecie

AKTUALNOŚCI

Mapa

Już niedługo będziecie mogli przyłączyć się do akcji i oznaczyć na naszej mapie „wylogowanych do życia!”

O Konkursie

Konkurs na najlepszy pomysł aktywności poza siecią (start-up) zaadresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i młodszych licealistów w całej Polsce, do których wysłane będzie zaproszenie do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Jak to się u Was robi?”. Dodatkową nagrodą w konkursie dla zwycięzcy, oprócz sfinansowania pomysłu, będzie dzień zdjęciowy z profesjonalną ekipą filmową i możliwość wspólnego przygotowania spotu reklamowego na temat opracowanego start-upu. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początek przyszłego roku.

Szczegóły już wkrótce!

Pytania i Odpowiedzi

Sposobem na najefektywniejsze dotarcie do tzw. „grupy ryzyka” w przypadku problemu uzależnienia od komputera i sieci jest komunikacja za pomocą podstawowego środka przekazu tej grupy, czyli właśnie w Internecie. Aby wzmocnić siłę komunikatów, wszystkie informacje i aktualności będą przekazywane także w tradycyjnych mediach, czyli w telewizji, radiu i prasie.

Jednym z powodów wielogodzinnego surfowania w sieci wskazywanym przez młodzież jest szukanie wrażeń, adrenaliny, przeżyć. W przeprowadzonych badaniach fokusowych zapytano młodych ludzi, co w świecie pozawirtualnym wyzwala w nich pozytywne emocje, kiedy czują „przypływ euforii”, „zastrzyk adrenaliny”, co ma największą szansę konkurowania z atrakcjami oferowanymi przez Internet. Najlepsze wyniki oceny młodzieży, jako wzbudzające wiele pozytywnych emocji, uzyskały dziedziny tj. muzyka i sport.

Wśród wielu gatunków muzyki, to właśnie hip-hop trafia do największej liczby młodych ludzi. Potwierdziła to w pierwszej edycji kampanii obecność honorowego ambasadora spotu, rapera Sokoła. Także i tym razem do projektu zaproszeni zostali raperzy – w kampanii biorą udział Ten Typ Mes, Stasiak i Pjus (2cztery7). Sport reprezentują międzynarodowe gwiazdy piłki nożnej – Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy podobnie jak wszyscy muzycy zgodzili się zostać honorowymi ambasadorami kampanii.

Jedna z najbardziej znanych specjalistek zajmujących się problemem uzależnienia od internetu na świecie, amerykańska prof. Kimberly Young opracowała następujące kryteria patologicznego użytkowania Internetu:

 • Silne zaabsorbowanie Internetem, obsesyjne myślenie o nim
 • Rosnąca potrzeba korzystania z Internetu
 • Powtarzające się nieudane próby kontroli
 • Silnie negatywne emocje w sytuacji ograniczenia dostępu do internetu
 • Problemy z kontrolą czasu przebywania w Internecie
 • Problemy osobiste i zawodowe wynikające z nadużywania internetu
 • Ukrywanie informacji dotyczących zaabsorbowania Internetem
 • Internet jako ucieczka od problemów

Źródło: Young K. S. (2011), Clinical Assessment of Internet-Addicted Clients, w: Young K. S., Abreu N. de (ed.),Internet Addiction. A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Hoboken: John Wiley and Sons.

Według pionierki badań dotyczących infoholizmu, prof. Kimberley Young, istnieją trzy fazy uzależnienia od Sieci:

I FAZA – ZAANGAŻOWANIE – Internauta poznaje atuty, zasoby Internetu, odkrywa oferowane przez niego możliwości, fascynuje go prostota z jaką zdolny jest nawiązywać interakcje z innymi użytkownikami.

II FAZA – ZASTĘPOWANIE – Użytkownik odczuwa pragnienie utrzymywania relacji z osobami poznanymi w Sieci, co daje mu poczucie ulgi i swobody. Dotychczasowe zajęcia traca dla niego na atrakcyjności.

III FAZA – UCIECZKA - Nadużywanie Internetu w tej fazie staje się uzależnieniem, użytkownik nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, z związku z czym ucieka ucieka od nich zanurzając się w wirtualnym świecie. Powrót do rzeczywistości powoduje stany depresyjne, odczucie samotności, wyrzuty sumienia, z którymi dana osoba nie jest w stanie sobie poradzić.

Źródło: Zob. S. Olczak, Nałogowe używanie komputera i internetu, [w:] B. Bętkowska – Korpała( red.) Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne, wyd. PARPAmedia, Warszawa 2009, str. 151 – 152

Dr Woronowicz idąc śladem badań K. Young dzieli uzależnienie od cyberprzestrzeni na następujące etapy:

Etap I – Oczarowanie możliwościami, które otwiera przed nami nowe medium oraz zasobami jakimi dysponuje a także wrażenie braku granic i kontroli.

Etap II – Uświadomienie sobie, że Sieć wpływa na nas rozluźniająco, łagodzi stres.

Etap III - Używanie Internetu jako środka normującego emocje.

Etap IV – Rezygnacja z kontaktów i relacji codziennych na rzecz wirtualnych przyjaźni.

Etap V - Odczuwanie negatywnych emocji, napięcia, stresu w momencie braku połączenie z Siecią.

Źródło: B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, wyd. PARPAMedia, Warszawa 2009, str. 487

Dla rodziców

Kampania „WYLOGUJ SIĘ ŻYCIA… a robi się to TAK!” skierowana jest również do osób z najbliższego otoczenia młodzieży, czyli do pedagogów, rodziców i opiekunów. Na naszej stronie dorośli będą mogli znaleźć aktualności, dodatkowe materiały i informacje dotyczące problemu uzależnienia od komputera i sieci. W roku 2015 zorganizowane zostaną m.in. specjalne warsztaty on-line, które każdy zainteresowany będzie mógł obejrzeć w Internecie (streaming). O takiej formule szkoleń zadecydowały dwa silne argumenty:

 • konsekwentne promowanie zdrowego, bezpiecznego korzystania z Internetu (poszukiwanie wiedzy, możliwości rozwoju) oraz
 • jego szeroka dostępność i ekonomiczność.

Każdy rodzic czy opiekun będzie mógł, bez ponoszenia kosztów i bez konieczności dojechania w odległe miejsce, dowiedzieć się o tym, co najważniejsze w tematyce uzależnienia młodzieży od komputera i sieci.

Pierwszy pakiet materiałów i informacji na stronie już niebawem!

Pomoc

Telefon Zaufania:

801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Strona internetowa i poradnia:

www.uzaleznieniabehawioralne.pl